ROAD TRIP GREECE MACEDONIËday 1 - Edessa
day 2 - Agios Germanos &  Prespa Lake
day 3 - Kastoria
day 4 - Papingo
day 5 - Micro Papingo & Kastraki
day 6 - Paleo Panteleimonas
day 7 - Larissa
day 8 - Thessaloniki